Základní údaje o společnost

Společnost QUARTUS funguje na trhu služeb již od svého založení v roce 1992. Od doby svého vzniku se průběžně přizpůsobuje měnícím se podmínkám a novým možnostem.

Společnost se zaměřuje na sociální a ekonomické poradenství pro malé a střední podniky, neziskové organizace, města a obce, příspěvkové organizace a organizační složky.

Kontakt

E-mail: info@quartus.cz

QUARTUS spol. s.r.o.
Poupětova 869/10
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 45307580
DIČ: CZ45307580
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10399

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2700372584/2010, Fio banka a.s.

Statutární zástupce

Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová, jednatelka

Dále zajišťujeme

  • Lektorskou činnost,
  • uplatnění metody instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina,
  • arteterapeutickou a artefiletickou činnost,
  • konzultace zaměřené na pomoc při vzdělávání dětí a dospívajících,
  • poradenství a intervenční činnost školní zralosti a připravenosti,
  • intervenční činnosti pro děti s SPU,
  • poradenství pro děti s SPU,
  • speciálně pedagogickou diagnostiku,
  • dynamickou diagnostiku.